Jag och min sidekick Hugo

Jag och min kumpan tillika bästis Hugo.

Vem är Stina? Efter frukost är jag en hypig liten jäkel med väldigt mycket passion. Gillar jag något, snöar jag in mig totalt och vill lära mig allt som finns att veta om ämnet. Jag började intressera mig för fotografi och journalistik när jag gick i gymnasiet (och insåg att det var ett smidigt sätt att komma in på konserter och snacka med band). Sedan dess har jag fotat allt från konserter till bröllop och naturmiljöer, tagit en fil. kand. i Journalistik och multimedia och kriminologi, påbörjat masterstudier i det senare samt intervjuat såväl riksdagsledamöter som graffitikonstnärer.

Idag jobbar jag som grafisk formgivare (främst webb, men även trycksak), är redaktör för sju webbtidningar och fem nyhetsbrev samt pluggar masterprogrammet kriminologi vid Stockholms universitet. Jag har arbetat i adobeprogrammen (främst Photoshop, InDesign och Illustrator) i över 15 år, rör mig obehindrat i officepaketen och arbetar dagligen med webbaserade publiceringsverktyg.

Kriminologin då? Jo, brott och straff är ett av de största ämnena i såväl den politiska som den samhälleliga debatten, men informationen som presenteras av politiker och media är generellt så pass förenklad att den kan misstolkas så pass grovt att den blir helt fel. Den första, andra och tredje statsmakten har olika uppdrag som syftar till att ge landet ett transparent styre som verkar för invånarnas bästa, men istället tas fakta och statistik ur kontext för att partier ska vinna röster och nyhetsmedier klick. Detta tycker jag är ett problem som på sikt hotar hela vårt demokratiska samhälle och ett hot som ska tas på allvar. Så hur löses detta? Bland annat genom god kommunikation!

God kommunikation skapas enligt min mening i en kombination av mikro- och makroperspektiv, med en helhet som får en stark grund tack vare väl valda detaljer. Informationen ska vara tydlig, genomtänkt och korrekt och måste presenteras på ett sätt som är begripligt för alla mottagare, utan att de blir skrivna på näsan.

För mig är jobb organiskt. Från att en idé föds kan den växa och formas på en mängd olika sätt, bara det får tanke och lite tid. Jag går igång på att lära mig nya saker och arbeta med nya projekt, och blir snabbt rastlös om jag inte har något att göra. 

Oavsett om du behöver nya porträttbilder, göra statistik eller något annat trassligt mer begripligt, en ny grafisk profil till företaget eller något annat, kan jag ge dig en hjälpande hand. Kontakta mig på stina[at]stinamathiesen.com.

Ha det bäst, och väl mött!