Medieföretaget Unica Media behövde uppdatera sin grafiska profil till något mer modernare och enhetligt. När jag fick uppdraget fanns ingen konkret grafisk profil eller röd tråd, t.ex. hade alla tidningar helt olika loggor. Bolaget driver i dagsläget sex stycken branschmagasin, men har som vision att breddas ännu mer. En del av uppdraget blev således att hålla designen simpel nog att kunna appliceras på framtida satsningar, oavsett vad ämnet skulle bli.

Slutprodukten blev därför ett stilrent typsnitt som är modernt och tidlöst. Samma typsnitt används i alla loggor för att synliggöra att samtliga tidningar tillhör samma koncern, även om det är vitt spridda ämnen. Varje tidnings respektive nisch har en egen nyckelfärg som önskades av företagsägarna.